Lanfor Utveckling AB

Klicka här för att redigera underrubrik

Video

Se videon om hur V-Bommen hanteras på en fast brygga: Video
I videon syns prototypen till vinschanordningen, idag ser den ut enligt bilden nedan.
V-Bommen är patent, varumärkesskyddad, konstruerad och utvecklad av Lanfor Utveckling AB i samarbete med Wilén Marin AB