Lanfor Utveckling AB

Klicka här för att redigera underrubrik

Ladda ner Monteringsanvisningen (PDF) här: VAKSAM

Vakskyddet är konstruerat för att monteras på flytbryggor i lägen skyddade från drivis.
Vakskyddet flyter och monteras med fördel vid bryggan innan isen lägger sig.

VAKSAM är varumärkesskyddat. Vakskyddet är konstruerat och utvecklat av Lanfor Utveckling AB


.