Lanfor Utveckling AB

Klicka här för att redigera underrubrik

Ny produkt under utveckling

Snabbt, lätt och säkert

 

Det patentsökta magnetfästet medger nedtagning av skyltmaterial utan stol eller stege.

Skyltmaterialet (lasten) är upphängt i magnetfästet.

Med hjälp av ett verktyg frigörs monteringsplattan från fästet, max takhöjd ca 6 meter.

Monteringsplattan ligger säkert i verktyget.

Magnetfästet utan monteringsplattan.

Monteringsplattan återförs lika lätt till magnetfästet med hjälp av verktyget.
----------------------------------------------------------------------------------------

Det patentsökta magnetfästet medger kontroll och nedtagning av brandvarnare utan stol eller stege.


Brandvarnaren sitter monterad i magnetfästet.

Med hjälp av ett verktyg frigörs brandvarnaren från fästet, max takhöjd ca 6 meter.

Brandvarnaren ligger säkert i verktyget.

Magnetfästet ”signalerar” att brandvarnaren saknas.

Brandvarnaren återförs lika lätt till magnetfästet med hjälp av verktyget.

Magnetfästet är konstruerat, utvecklat och patentsökt av Lanfor Utveckling AB