Lanfor Utveckling AB

Klicka här för att redigera underrubrik

V-Bommar i 6 och 8 meters utförande monterade på en fast brygga i Luleå Hamn.

V-Bommen i 6 meters utförande monterad på piren i Viggbyholms Båtklubb
V-Bommen i 6 meters utförande monterad på betongponton i Skärsätra Båtklubb
V-Bommen i 8 meters utförande monterad i Käppala Båtsällskap

V-Bommen är patent, varumärkesskyddad, konstruerad och utvecklad av Lanfor Utveckling AB i samarbete med Wilén Marin AB